Tuesday, February 5, 2013

Sing Nggowo HP Dipateni


Peringatan HP wajib dimatikan saat dalam masjid, ternyata membawa dampak yang perlu dipertimbangkan. Salah satu peristiwanya, demikian:

Peristiwanya terjadi hari Jumat kemarin. Di saat menjelang Khotib naik mimbar. Sebuah pengumuman dibacakan takmir masjid.

Tiba-tiba setelah takmir selesai membaca pengumuman, terlihat Si Gemblung berdiri dan pulang. Dia memilih ndak sholat Jumat.

Sesampai di rumah, ibunya bertanya:
Ibu: "Ora Jumatan nak?"
Gemblung: "Mboten mBok!"
Ibu: "Kenang apa ora Jumatan.."
Gemblung: "Anu mBok, soale kulo beto HP."
Ibu: "Lho! Kenang apa  gawa HP kok oRa Jumatan?"
Gemblung: "Niku takmir mesjide wau sanjang pas bade sholat, seng gawa HP dipateni, ketimbang inyong dipateni jamaah sak mejid, aluwung inyonge wangsul mawon"

No comments: